2018-06-22 2:10 am
关于公布省轻工联社2018年公开招聘工作人员考试成绩及考察体检范围人选名单的公告
2018-05-16 10:56:13 【新闻来源】联社机关党委   

山东省轻工集体企业联社2018年公开招聘笔试面试工作已经结束,目前,考试成绩及考察体检范围人选名单已确定,现予以公布(见附件)。请成绩排名第一的考生根据工作人员安排进行考核体检,排名第二的考生做好递补准备。具体考察、体检时间由省轻工联社另行通知,请进入考察体检范围人员近期务必保持通讯畅通。

 特此公告。

    

省轻工联社2018年公开招聘工作人员考试成绩及考察体检范围人选名单.xls                           山东省轻工集体企业联社

                               2018年5月16日