2018-05-21 3:32 am
关于做好2018年度中国轻工业联合会科学技术奖励申报工作的通知
2018-03-27 16:58:46 【新闻来源】联社规划发展部   【关键字】:中轻联科技奖

1522141091660494.jpg1522141090116362.jpg

 

1522141091743890.jpg

1522141093660107.jpg

1522141093176043.jpg

 

2018年度中轻联科技奖申报通知附件1.rar

2018年度中轻联科技奖申报通知附件2.rar